ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το έγγραφο (μαζί με οποιοδήποτε έγγραφο αναφέρεται εδώ) καθορίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (www.petsforall.com.cy.), Συμπεριλαμβανομένης εφεξής της ιστοσελίδας www.petsforall.com.cy.) Και την αγορά προϊόντων μέσω αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής καλούμενος “Όροι”).

Ο ιστότοπος petsforall.com.cy. είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα που πωλεί προϊόντα μέσω του Διαδικτύου (εφεξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστότοπος” ή “ιστότοπος”) που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το Dogs World Pet Center (εφεξής “η Εταιρεία”). Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα petsforall.com.cy. που βρίσκεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου petsforall.com.cy .. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και εμπορεύεται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής καλούμενος “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” ανάλογα με το αν είναι περιορισμένος για επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή σε μέρη και παραγγελίες και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους που ορίζονται εδώ, χωρίς εξαίρεση.

Εάν ένας χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε είναι δική του ευθύνη να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς και από οποιαδήποτε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωστόσο, οποιαδήποτε ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως η περιήγησή του, η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας ή η αγορά προϊόντων, θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους χρήσης και τις συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όποτε το κρίνει απαραίτητο, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία που αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή αυτών των Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες που ο πελάτης έχει κάνει ήδη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του www.petsforall.com.cy. μετά την παραπάνω τροποποίηση, θεωρείται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας μας ή / και των υπηρεσιών της, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών.

Πληροφορίες & προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ως προς την ταυτότητα της Εταιρείας και τις συναλλαγές που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν είναι υπεύθυνη και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν κατά λάθος / ακούσια κατά τη διάρκεια της κοινής εμπειρίας και δικαιούται να τις διορθώνει όποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι παραπάνω εγγυήσεις υπόκεινται σε τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν συμβεί ακούσια ή λόγω διακοπών του παρόντος ιστότοπου ή λόγω ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση, και αν μια τιμή φαίνεται πολύ υψηλή ή χαμηλή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Οι τιμές που εμφανίζουν τα προϊόντα είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 5 και 19%, εκτός από τα κράνη που περιλαμβάνουν ΦΠΑ 13%. Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τον εκτελωνισμό, τους εισαγωγικούς δασμούς, τους περιορισμούς προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Διαθεσιμότητα ιστότοπου

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Μπορεί, ωστόσο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει τη λειτουργία του (εν όλω ή εν μέρει) προσωρινά ή οριστικά (για λόγους συντήρησης / αναβάθμισης / για οποιονδήποτε λόγο) ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό του.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στον ιστότοπο.

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας αυτού του ιστότοπου, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε για τυχόν εκκρεμή ζητήματα μέσω e-mail: info@petsforall.com.cy.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι υπεύθυνη και δεν ευθύνεται για αποζημίωση για τυχόν ζημία ή απώλεια που προκύπτει από την ακύρωση παραγγελιών, τη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση στην εκτέλεση, για οποιονδήποτε λόγο. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα παρατηρούμενα δεδομένα για τη διαθεσιμότητα ή μη του ενδιαφερόμενου πελάτη και αναλαμβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση αλλαγής αυτών των δεδομένων, να ενημερώσει εγκαίρως τους πελάτες για το μη -διαθεσιμότητα, οπότε δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και της συναλλακτικής ηθικής, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί μια παραγγελία και να πραγματοποιήσει πώληση προϊόντων ή / και υπηρεσιών, τα οποία λόγω τυπογραφικού λάθους ή λάθους στον υπολογιστή εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με εσφαλμένη τιμή, δηλαδή χαμηλότερη ή υψηλότερη από την τρέχουσα. κατά την περίοδο αυτή Εάν κατά παραγγελία ένα τέτοιο σφάλμα στην τιμή εντοπίζεται μόνο σε μέρος των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία είναι έγκυρη και εκτελείται κανονικά για τα άλλα προϊόντα και θεωρείται ατελής για τα προϊόντα στα οποία εντοπίστηκε το σφάλμα, εκτός εάν τα στοιχεία της η παραγγελία σχετίζεται, πρέπει να χρησιμοποιείται ως σύνολο και να λειτουργεί ως μονάδα μεταξύ τους και ο Πελάτης δηλώνει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία πρέπει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διχαστικός ή / και ο σωρευτικός συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χαμένων κερδών, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που ενδέχεται να υποστούν οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτου λόγω αιτίας που σχετίζεται με τη λειτουργία ή όχι και / ή τη χρήση του ιστότοπου ή / και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και προϊόντων και / ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και / ή τυχόν μη εξουσιοδοτημένων επεμβάσεων τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες και / ή πληροφορίες Η Εταιρεία επίσης δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος σχετικός ιστότοπος ή οι “διακομιστές” μέσω των οποίων είναι διαθέσιμοι σε εσάς, να παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Ο ιστότοπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους.

Ακρίβεια τιμολόγησης και στοιχείων λογαριασμού

Μπορούμε, κατά την κρίση μας, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζετε ανά άτομο ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα και / ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης και / ή αποστολής. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μιας παραγγελίας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε επικοινωνώντας με το email ή τη διεύθυνση χρέωσης / τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των email και των πιστωτικών / χρεωστικών καρτών σας και ημερομηνίες λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

“Σύνδεσμοι” προς άλλους ιστότοπους

Το Eshop δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου, την ποιότητα ή την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία αναφέρεται μέσω “συνδέσμων”, υπερσυνδέσεων ή διαφημίσεων banner. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη / χρήση τους, πρέπει να μεταβείτε απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίες έχουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων στα οποία αναφέρεται ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Οι χρήστες και τα μέλη μπορούν να ακολουθήσουν την Εταιρεία μας μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook και το Instagram (εφεξής «Social Media») για να μάθουν τα νέα της, να σχολιάσουν και να συμμετάσχουν στις ειδικές προσφορές της. Τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω των Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται μέσω των λογαριασμών του στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Επιπλέον, η αλληλεπίδρασή σας με τα Social Media ενδέχεται να επιτρέψει την πρόσβαση και πρόσβαση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Social Media. Δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο αυτών των υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες ή / και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτών των κοινωνικών δικτύων.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτός ο ιστότοπος είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Petsforall, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή & μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία έργου παραγωγής ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσα για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τρίτους και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν αποκλειστικά εμπορικά σήματα του petsforall.com.cy. ή τρίτα μέρη που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και τους νόμους της ΕΕ και των διεθνών. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες του ιστότοπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα του petsforall.com.cy. για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομου, επιζήμιου, απειλητικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, συκοφαντικού, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου, δείχνει ενσυναίσθηση ή εκφράζει φυλετική, εθνική ή άλλη διάκριση, μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να μεταδοθεί σύμφωνα με το νόμο ή συμβατικές ή διευθυντικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες), περιουσιακά στοιχεία και εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται ή αποκαλύπτονται ως μέρος μιας εργασιακής σχέσης ή καλύπτεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλα αρχεία προγραμμάτων, υλικό, σκόπιμα ή ακούσια παραβιάζοντας το ισχύον ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και τις διατάξεις του, μπορεί να παρενοχλεί τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιονδήποτε Το περιεχόμενο χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Εγγραφή χρήστη

Η εγγραφή του χρήστη στον ιστότοπο είναι προαιρετική. Κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης που χρησιμοποιεί τον μοναδικό συνδυασμό Διεύθυνσης Email (“EMAIL”) και Κωδικού πρόσβασης που έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες επιλογές:

• Για να δείτε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών του (“Το Καλάθι μου”). Το Καλάθι εμφανίζει τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο πελάτης μπορεί να κάνει παραγγελίες για προϊόντα, η αναθεώρηση ή αλλαγή των οποίων (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

• Ολοκληρώστε την παραγγελία του και πληρώστε επιλέγοντας μία από τις επιλογές πληρωμής που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

• Για να τροποποιήσετε τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και απαραβίαστη. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που παρέχει στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικά στις δηλώσεις του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρεις, αληθείς και ενημερωμένες. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του προσώπου επικοινωνίας καθώς και το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής δεδομένων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για τα νέα του δεδομένα ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό

• δημιουργία λογαριασμού στο petsforall.com.cy.

• η επικοινωνία μαζί του σχετικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (π.χ. για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας του, για την πληρωμή και την ασφαλή οικονομική συναλλαγή)

• για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και διαφημιστικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συνεργασιών της με τρίτους.

Όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την εγγραφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του βάσει αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου, της Πολιτικής Cookies και τυχόν τροποποιήσεων / ανανεώσεων, σύμφωνα με τους Όρους και τις Πολιτικές έχει διαβάσει, καταλάβει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που μας έχει παράσχει σύμφωνα με τα παραπάνω, διαγράφοντας έναν χρήστη στέλνοντας ένα σχετικό email στο info@petsforall.com.cy .. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των δεδομένων του, την προσωρινή μη χρήση τους από την Εταιρεία, τη δέσμευση ή τη μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία αποστολής email όπως παραπάνω.

Μυστικότητα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GKPD 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, κατά περίπτωση) και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (APDPH). Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Πολιτική Απορρήτου.

Ασφάλεια – Εμπιστευτικότητα συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τους χρήστες στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι εμπιστευτικές. Ειδικότερα, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, η Εταιρεία έχει λάβει τους ακόλουθους μηχανισμούς-μεθόδους ασφαλείας:

– Αναγνωριστικό σύνδεσης χρήστη (Εξουσιοδότηση):

Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή με την Εταιρεία, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον λογαριασμό είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε έναν κωδικό πρόσβασης (όνομα χρήστη) και έναν κωδικό ασφαλείας (κωδικό πρόσβασης), τους οποίους επιλέγετε και γνωρίζετε μόνο εσείς.

– Χρήση της τεχνολογίας SSL (Secure Sockets Layer):

Θεωρούμε την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας ως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Επαληθεύουμε ότι τα δεδομένα σας μεταδίδονται και επικοινωνούνται με πιστοποιητικά SSL, επιτρέποντας ασφαλείς συνδέσεις από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Σε γενικές γραμμές, το SSL χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση συναλλαγών πιστωτικών καρτών, μεταφοράς δεδομένων και σύνδεσης. Θα δείτε την παρακάτω γραφική απεικόνιση στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας μας.

Ενημερωτικά δελτία

Τα ενημερωτικά δελτία που ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του petsforall.com.cy. Η ιστοσελίδα λαμβάνει με εγγραφή στις λίστες αλληλογραφίας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγγράψει ένα άτομο στις λίστες παραληπτών ή να το διαγράψει από αυτές.

Η χρήση ή / και η χρήση των δωρεάν υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους επισκέπτες – χρήστες – μέλη της λήψης των διαφημιστικών μηνυμάτων (e -mail) τόσο της ίδιας της Εταιρίας όσο και των άλλων Εταιρειών του κ. Karali καθώς και τρίτοι συνεργάτες της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή των σχετικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μόνο από την αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία μας και κάθε τρίτο πρόσωπο που αντλεί δικαιώματα από αυτήν (συνεργάτες, υπάλληλοι, προμηθευτές, πράκτορες, εκπρόσωποι τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδα που ενδέχεται να υποστείτε από (α) παραβίαση εκ μέρους σας. χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα), (β) μη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Γενικούς Όρους, (γ) παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας από εσάς, (δ) παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων στο προστασία προσωπικών δεδομένων τρίτων, (ε) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που ορίζονται εδώ ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνα με την καλή πίστη και την επιχειρηματική ηθική, και οι Χρήστες συμφωνούν με αυτές τις εξαιρέσεις και περιορισμούς.

Ισχύον δίκαιο και άλλοι όροι

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν οδηγεί στην ακυρότητα των υπολοίπων. Οποιαδήποτε μη άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά τα δικαιώματα.

Αυτό αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα αποτελέσει μέρος αυτής της συμφωνίας, εκτός εάν έχει γίνει γραπτώς και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Ημερομηνία ενημέρωσης: 30/08/2021